קהילות יהדות בוקובינה כפרים באות ט' - י'

כפרים שהיו בהם פחות מ 500 תושבים