אודות ארגון עולמי של יהודי בוקובינה

מטרות ופעילות

חברים יקרים,

הארגון העולמי של יהודי בוקובינה עומד בפתחו של עידן חדש. הארגון שעיקר עיסוקו היה בטיפוח חיי החברה של ילידי בוקובינה וקיום מפעל סעד והנצחה של יהודי בוקובינה עובר בימים אלו שינוי והתאמה למציאות המשתנה עם הפנים לדורות ההמשך.

כצעד ראשון, התאחדו כל קהילות היהודים יוצאי בוקובינה תחת "ארגון עולמי של יהודי בוקובינה", כאשר כול קהילה ממשיכה לשמור על צביונה המיוחד.

ההנהלה הרחבה הכוללת את כל נציגי הקהילות, בחרה וועד מנהל חדש נשיא הארגון ויו"ר הוועד המנהל, בחלקי נפל הכבוד והאחריות למלא את התפקיד הכפול כנציגם של יוצאי בוקובינה בישראל.

הוועד מורכב מהחברים הוותיקים להם אנו מודים על נשיאת העול וקיום הארגון עד כה, בשילוב עם דור הביניים של ילידי בוקובינה ונציגים של דור ההמשך.

הועד מנהל המורכב מאנשים שאכפת להם ומוכנים להתנדב ולתרום מניסיונם הניהולי והארגוני. ועד אשר יבטיח את המשך קיומו של הארגון וינציח את מורשת יהדות בוקובינה. הוועד פועל להמשך התפתחות הארגון כולל גיוס ושילוב הדור השני של יוצאי בוקובינה וחשיפתו למורשת של יהדות בוקובינה שהוכחדה.

אנו מבקשים לשים דגשים חדשים על פעילות ארגון יוצאי בוקובינה ולהפכו לגורם אטרקטיבי דיו כדי שימשוך וישלב חברים חדשים. אנו רואים מטרה עליונה בגיוס דורות ההמשך ובשילובם בפעילות הארגון וברוח זו אנו פועלים.

כפעולה ראשונה ראינו חשיבות עליונה ליצור בסיס וגשר התקשורת והמידע לחברינו, אוהדינו ולחוקרי תולדות יהדות בוקובינה והקימונו אתר אינטרנט עדכני.

מטרת האתר לשמש ככלי התקשורת החוויתי של יוצאי בוקובינה לדורותיהם, תוך שימת דגש מיוחד על טיפוח דורות ההמשך.

מטרתו להיות בסיס הנתונים המרכזי והמקיף ליהדות בוקובינה ולחוקריה, כולל קישורים לאתרים מגוונים בארץ ובעולם כמשלימי מידע.

האתר המודרני משתמש בכלים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר לשם המחשה וקלות הגלישה בו . לאתר תרם הצייר, יליד בוקובינה, שלמה שוורץ ציורים חיוניים וצבעוניים המדגישים את המורשת והשלובים במדורי האתר השונים.

אתר האינטרנט ירכז את כל המידע הזמין לגבי כל הקהילות והעיירות שהרכיבו את מרקם יהודי בוקובינה ויכלול: אתרים יהודיים, צורה ואופן חיי הקהילות, המסורת, בתי הכנסת בתי המדרש, בתי ספר, תרבות, חסידות, ספורט, ספרים וספרות, בתי קברות יהודים ועוד.

כל אלו מודגשים באמצעות תמונות, סרטים, עדויות מוקלטות, מפות ואמצעי המחשה נוספים.

בנוסף מרכז האתר אישים ילידי בוקובינה, או מי שחיו רוב חייהם בבוקובינה ואשר תרמו תרומה משמעותית לחברה, לתדמית הקהילה,לתרבות בכלל ולתרבות היהודית בפרט, בעבר ובהווה ואנשים שפעלו למען הכלל והקהילה והאדירו את שמה.

האתר מרכז וימשיך לפתח את ריכוז הספרות העוסקת בנושא יהודי בוקובינה כולל הפניה למקורות בהם ניתן לקבל יתר הרחבה על הנושאים בהם דן האתר.

קיים באתר פרק מיוחד ונכבד המתייחס ומתאר את השואה שהכחידה את קהילת יהודי בוקובינה. ציון ויד לאחים ולקהילות שחדלו בשואה בכלל ובטרנסניסטריה בפרט.

אנו קוראים לחברים להירתם למאמץ תיעוד יהודי בוקובינה והקהילות שהרכיבוה ולהעביר למשרד הארגון כל חומר המצוי בידיהם כולל ספרים, מאמרים בני זמנם, צילומים, הקלטות סרטים וכל חומר נוסף היכול לעזור בהארת חיי הקהילה שלפני החורבן. אנו מבטיחים להשתמש בחומרים הרלוונטיים ולהשיב את החומר המקורי לבעליו.

בנוסף אנו פועלים ומתכננים הרחבת הפעילות בתחומים מגוונים כולל:

 • אנו ממשיכים לתמוך בחברים הנזקקים ישירות ובאמצעות קרן ניצולי השואה בה אנו שותפים.

 • נמשיך בהפקת עיתוננו, נשדרג אותו ונרחיב את מדוריו כולל כתבות בעברית, כולל העלתו לאתר האינטרנט של הארגון.

 • נפעל להנצחת יהדות בוקובינה והשואה שעברה, בכל האתרים והמוזיאונים העוסקים בתחום קהילות ישראל ברחבי העולם.

 • נחדש ונהדק את הקשר לארגוני יוצאי בוקובינה בעולם

 • איחדנו את התאחדות יוצאי בוקובינה לתוך "ארגון עולמי של יהדי בוקובינה" ועיצבנו את סמל האיגוד ונייר המכתבים של (הלוגו החדש עוצב על ידי הצייר שלמה שוורץ )

 • נתמוך נעודד ונסייע לפעילות מחקר וספרות אשר להם תרומה להעמקת הידע והרחבת המידע על הקהילה.

 • נארגן ערבי תרבות גם באזורי ריכוזי החברים בצפון, ערבים שיוקדשו לספרות ולהווי של בוקובינה, לערבים אלו יוזמנו מרצים היכולים לתרום, לגרות ולעניין.

 • הספרייה על שם "מימי ויצחק ארצי" המצויה במשרדי הארגון עוברת תהליך של ארגון, שידורג ובקרוב יולה גם לאתר העמותה ויעמוד לרשות כולם

 • נארגן טיולי שורשים משולבי דורות בעקבות המוצא והמורשות המשפחתיות של יוצאי בוקובינה

 • נתמיד בשמירת הקשר לחברים ונעדכן אותם באופן שוטף בכל מה שנוגע לתוכניות והאירועים המתוכננים תוך שימוש בעיתון ובאתר האינטרנט של הארגון.

 • אנו פועלים ונמשיך לפעול, גם בעזרת חברנו, לגיוס מקורות כספיים למימון פעילות הארגון

אנו קוראים לכל יוצאי בוקובינה לדורותיהם להתגייס ולעזור בצמיחה המחודשת של "הארגון העולמי של יהודי בוקובינה" בכך שתפיצו את דבר התחדשות הארגון ופעילותו לכל בני משפחתכם, למכריכם יוצאי בוקובינה ולכל מי שאכפת לו. אנא הביאו את דורות ההמשך לקחת חלק במפעל הנצחה מפואר זה.

לכן אנו מבקשים מכל החברים והאוהדים לעדכננו בכתובות ובכתובות האינטרנט בכדי שנוכל בעתיד להעביר מידע גם בדיוור ישיר באינטרנט.

בשם הוועד המנהל

יוחנן רון זינגר 
נשיא הארגון ויו"ר הוועד המנהל הוועד המנהל והוועדות חברי הועד כוללים:

 • יוחנן רון זינגר – יו"ר הועד ונשיא הארגון

 • יצחק ילון – הנשיא היוצא של הארגון

 • יעקב ווינר – סגן נשיא

 • אפשטיין שיפרה – רכזת דורות המשך

 • דוד הלר – יו"ר ועדת הכספים.

 • דני מריאן – יו"ר ועדת הארגון.

 • יהודית גנץ – (דור שני) רכזת נושא ארגון המפגשים העצרות והאזכרות.

 • הלן ליבנת – יו"ר ועדת המורשת והתכנים והקשר לחברים.

 • אברהם איווניר – מרכז את נושא אתר האינטרנט והמורשת

 • רינדנר ארתור – מרכז תחומי היסטוריה קהילתית, תרבות וספריה.

 • דוד ארגוב – ארגון

 • דר. אליעזר גלאובך גל – יו"ר ועדת בקורת.

 • יוסף קליין (יולקו) – נציג הצפון

 • אליעזר פרל – מבקר

 • הופמן פנינה.

 • עו"ד מרטין אנגל – יועץ משפטי

הוועדות

ועדת כספים
אחראית לניהול כספי העמותה, חשבונות הבנק והשקעת היתרות, איתור מקורות וגיוס כספים, גביית דמי החבר, הנה"ח וביקורת החשבונות, פרסום הדוחות הכספיים

ועדת ארגון
אחראית לארגון חיי התרבות של הארגון כולל: עצרות, כנסים, אזכרות, ערבי תרבות, טיולי שורשים.

ועדת מורשת
אחראית לנושא הקשר לחברים, עיתון הארגון, ספרית הארגון

ועדת אתר האינטרנט
אחראית לאיסוף החומר, הצגתו באתר, קשר עם אתרים אחרים העוסקים בנושא קהילות ישראל והשואה. תחזוקה שוטפת ועדכון.

ועדת ביקורת
אחראית לביקורת הפנימית כולל הבטחת קיום התקנון והנהלים, בקורת נאותות ובקורת על התנהלות הארגון וניהול הכספים.

אתר זה יהיה מרכז השימור וההנצחה של הקהילות היהודיות המפוארות ששיגשגו בחבל-ארץ רב-תהפוכות: בוקובינה – לאורך היסטוריה ארוכה, מימי-הביניים ועד מלחמת העולם השניה. באתר זה נעשה מאמץ לרכז את המידע הקיים, מן הערים הגדולות והמפוארות, דרך העיירות הציוריות ועד אחרון הכפרים. בכל אחת ואחד מהם פיעמו חיים יהודיים עשירים בתרבות, באמנות ובמדע.

 התפתחו מסורות, שפה ייחודית, יצירות נפלאות והווי אופייני.

 נותרו מונומנטים רבים, אוטנטיים ומרגשים, לחיים תוססים אלה, בתמונות,

 ביצירות שירה וספרות, בעדויות שנגבו מניצולי-שואה ובעדויות של אנשים, יוצאי בוקובינה, שעדיין חיים בינינו. האתר ישמש כבסיס המידע בו ירוכז כל מה שניתן יהיה להשיג וינחיל לדורות הבאים ולחוקרים את המורשת המופלאה ואת הזיכרון של קהילה שהוכחדה בשואה.

יוחנן רון זינגר יו"ר 
ארגון עולמי של יהודי בוקובינה לדורותיהם

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp