אתר זה הינו מרכז השימור וההנצחה של הקהילות היהודיות המפוארות ששגשגו בחבל-ארץ רב-תהפוכות: בוקובינה – לאורך היסטוריה ארוכה, מימי-הביניים ועד מלחמת העולם השניה.

באתר זה נעשה מאמץ לרכז את המידע הקיים, מן הערים הגדולות והמפוארות, דרך העיירות הציוריות ועד אחרון הכפרים. בכל אחת ואחד מהם פיעמו חיים יהודיים עשירים בתרבות, באמנות ובמדע.

התפתחו מסורות, שפה יחודית, יצירות נפלאות והווי אופייני. נותרו מונומנטים רבים, אוטנטיים ומרגשים, לחיים תוססים אלה, בתמונות, ביצירות שירה וספרות, בעדויות שנגבו מניצולי-שואה ובעדויות של אנשים, יוצאי בוקובינה, שעדיין חיים בינינו.

האתר ישמש כבסיס המידע בו ירוכז כל מה שניתן יהיה להשיג וינחיל לדורות הבאים ולחוקרים את המורשת המופלאה ואת הזיכרון של קהילה שהוכחדה בשואה.