גלריית שונות

הצייר שלמה שוורץ מצייר בציוריו את הגירוש לטרנססיטריה