סיפורו של סבא משה

בידי משה שנפ נשמרו מסמכים של הוריו משהייתם בטראנסניסטריה, המובאים כאן.
המסמך הראשון – תעודת גמר של חמותו לרגל סיום "קורס פדגוגי דו שנתי לגננות בגני ילדים עברים", שלמדה בבית הספר "שפה עבריה" בצ'רנוביץ. אפשר לראות בצד השני של התעודה כיצד כינו את הציונים.