טשערנוביץ

טשערנוביץ

ר' בנימין אריה וייס

נולד ביאנוב שליד לבוב, מילדותו ניכר בכשרונותיו, בתרל"ב נתקבל רב החרדים בטשערנוביץ, עד מהרה עמדו כל החוגים על אישיותו המזהירה. גדול בתורה וביראה, משנתו קב ונקי, חכם הכולל במדעים שונים. נואם בשפת המדינה, בקי בהוויית העולם.

עוד על תולדות חייו… (מסמך וורד להורדה)

מצגת תמונות