אוֹלִיאִַנַיצָה
אוליאניצה ברומנית Oleanita כפר במחוז טולצ'ין כ 27 ק"מ מדרום-מזרח לעיר-המחוז וכ 4 ק"מ מגדת הבוג.

במקום הוקם מחנה מעבר בימי מלחמת העולם השנייה. ב 3 ביולי 1942 עברה דרך אוליאניצה שיירת יהודים מגורשים ממחוז דורוהוי (Dorohoi) בדרכה לקאריירה-דה-פיאטרה Piatrfi  de ,Cariera ב – ביולי 1942 נשלחו מקאריירה-דה-פיאטרה לאוליאניצה 600 יהודים מגורשים, יוצאי צ'רנאוץ ומחוז  דורוהוי. המגורשים שוכנו באורווה שעליה הוכרז כעל גיטו. מסביבו סומן גבול, ודינו של כל העובר אותו היה מוות.
ב 19 באוגוסט 1942 הוצאו  לפי דרישת הגרמנים ובהסכמתו של הממונה על המחוז הקולונל לוגין ממחנה אוליאניצה 522 יהודים ונמסרו לידי ה-ס.ס., שהעבירם לגדתו המזרחית של הבוג. כולם הושמדו במחנות הגרמנים שבאותו אזו