אוראדובקה
אוראדובקה ,(OraLlowka) כפר, כ 16 ק"מ מצפון- מערב לאומאן .
מחנה גרמני לעובדי כפייה בסלילת הכביש "דורכגאנג- שטראקה 4" (4 ,Durchgangstrasse ע"מ). באוגוסט 1942 הובאו לאוראדובקה מספר מגורשים מטראנסניסטריה, רובם יוצאי בוקובינה. בספטמבר 1942 נערכה במקום "אקציה", שבה חוסלו כל הזקנים והילדים, וכל אלה שתפוקת עבודתם היתה דלה.
בספטמבר 1943, לאחר חיסול מחנה איוואנגורוד ,([wangorod) הובאו ממנו לאוראדובקה עוד כ 80 איש.
פרטים אחרים על מחנה זה אינם ידועים, פרט לעובדה, כי באותה עת נותרו במחנה, יחד עם  המגורשים מקראסנופולקה (Krasnopolka) ומטאלאלאייווקה ,(Talalajewka), 350 נפשות. כל אלה הושמדו בדצמבר 1943. מספר שבועות לפני כן ניצל ד"ר זיפרשטיין ,Sicperstein) ע' איוואנגורוד. מיכיילובקה – (Michajlowka יחד עם אשתו ועם בתו מן המחנה, והם הועברו לאזור הרומני בגדתו המערבית של הבוג.