אטאקי
אטאקי כפר רומני על גדות נהר הדניסטר. הכפר שימש מה- 15 בספטמבר 1941 כנקודת מעבר ביחד עם קוסאוץ, רזינה וטיראספול למגורשים היהודים מבסרביה לטרנסניסטריה, ואחר כך למגורשי בוקובינה. רוב היהודים גורשו דרך אטאקי. מעריכים את מספר היהודים הניספים בדרך לטרנסניסטריה בכ- 25,000.