איִוַואנְגוֹרוֹד
איוואנגורוד ,[Iwangorod) עיירה, 30 ק"מ ממזרח לגייסין fGaisin) ו 45 ק"מ ממזרח לנהר בוג. מחנה עבודה גרמני לצורכי סלילת כביש "דורכגאנג- שטראקה 4" (4 ,Durchgangstrasse ע"מ).
באוגוסט 1942 הובאו לאיוואנגורוד כמה מאות מגורשים יהודיים מטראנסניסטריה, רובם יוצאי בוקובינה. עם בואם מצאו במחנה מספר יהודים אוקראיניים, שנשלחו אליו כנראה חודשים אחדים קודם לכן.
ב 14 בדצמבר אותה השנה הועברו לאיוואנגורוד עוד 120 יהודים ממחנה מיכיילובקה  Michajlowka) שהיה בריחוק  של כ 20 ק"מ מן העיירה. היו איה יהודים מקומיים ומגורשים-משפחות מטופלות בילדים עד לבני 14 וכן קשישים.
מפקד המחנה היה איש המשטרה הגרמנית שנעזר בתפקידו באיש ס.ס. הופמאן (Hoffman,). ראש הארגון "סוט" ,Todt) ע"מ) באיוואנגורוד היה ד"ר גרובה .(Grube)
היהודים שוכנו בבניין בית ספר לשעבר שהוקף גדר תיל. משפרצה מגפת טיפוס הבהרות, ביקש וקיבל ד"ר גרובה מכונת חיטוי.
ד"ר זיפרשטיין ,(Sieperstein) רופא מגורש מ-צ'רנאוץ' , שהועבר גם הוא יחד עם משפחתו מ- מיכיילובקה ל איוואנגורוד טיפל בחולים במסירות רבה, מלבד עבודתו בכביש ובניקוי הדרכים משלגים בחורף יחד עם כל יתר המגורשים.
בין 28-26 באפריל 1943 הועברו לקראסנופולקה ,Krasnopolka) ע"ע), כ 5- ק"מ מאיוואנגורוד כל הקשישים, הילדים והבלתי-כשרים לעבודה 90- נפשות-ושם נהרגו באחת ה"אקציות". ב8- ביוני אותה שנה נורו באיוואנגורוד 13 איש, לאחר ששלושה מגורשים נמלטו מן המחנה.
בספטמבר 1943 חוסל המחנה, ויושביו הועברו למחנות סמוכים : חלקם לטאלאלאייווקה ,(Talalajewka) והאחרים 30- איש לקראסנופולקה ו80   לאוראדובקה (Ora .( dowka  בדצמבר 1943 הושמדו כל 350 היהודים ששרדו משלושת המחנות.

הכותרת של התמונה אומרת: "יחידות ההרג הניידות של הצבא הגרמני (איינזצגרופן), ליד איוונגורוד שבאוקראינה ב-1942, מכוונות את נשקן לעבר יהודים שהרגע סיימו לחפור את הקבר של עצמם".
חיפשתי ומצאתי באתר בלוגים אירופי, תיאור של מקור התמונה:
"התמונה נשלחה בדואר מהחזית המזרחית אל גרמניה, ונחטפה בבית הדואר בוורשה על ידי חבר במחתרת הפולנית שאסף מסמכים לגבי פשעי מלחמה נאציים.
התמונה המקורית הייתה בבעלות תדאוש מצור וירזי טומשבסקי (שני אנשים פולנים), וכעת נמצאת בארכיון ההיסטורי בוורשה.
בתיאור הגרמני המקורי על גב התמונה כתוב: פעולה נגד יהודים, איוונגורוד, אוקראינה 1942."