ארווה
ארווה ,(Arva) כפר במחוז אנאנייב ובו חווה. בימי מלחמת העולם השנייה הוקם בארווה מחנה עבודה, ושמו : ארווה-קיריצסקו ,(Kirisescu) כנראה על שמו של המנהל הרומני של החווה. 
בחווה ארווה-קיריצסקו הועסקו 120-100 יהודים מקומיים ומגורשים. תנאי העבודה היו מן הקשים ביותר. בחדר קטן שוכנו 50-40 איש . ניתנו להם מנות אוכל בלתי מספיקות מאיכות גרועה. עובדי הכפייה עבדו בשדה – גברים כנשים – מעלות השחר עד לשעות המאוחרות בערב בפיקוחם של שומרים מצוידים בשוטים. כולם היו לבושים סחבות והתהלכו יחפים. 
בסוף דצמבר 1943 הוחזרו לרומניה 7 נשים, יוצאות מחוז דורוהוי ,(Dorohoi) שנמצאו בין העובדים. משהגיעו לטיראספול ,(Tiraspol) בדרכן הביתה, ביקשו ממשלחת ועדת העזרה, שבאה לקראתן, לשלוח עורה דחופה לנותרים בארווה: 83 יהודים מקומיים, 11 מבאסארביה, ו 6 מבוקובינה. מספרים אלה זהים עם נתוני הסטאטיסטיקה של הז'אנדארמריה בטראנסניסטריה מספטמבר 1943.