בֶּרֶזוֹבְקָה (על הבוג)
ברזובקה (Berezowka) כפר באזור ויניצה (Vinitza) כ 5 ק"מ מניימירוב (Niemirov) וכ 10 ק"מ מצפון-מזרח לנהר בוג. מחנה גרמני לעובדי כפייה בסלילת הכביש "דזרכגאנג- שטראמה 4" (4 ,Durchgangstrasse).
ברזובקה  היה אחד המחנות שהיו נתונים לפיקודו של הניג (Hoenig), ראש המשטרה הגרמנית באזור (ע' ניימירוב). המחנה הוקם ב 15 באוקטובר 1942, משהובאו אליו כ 250 יהודים מן המחנות בראצלאב (Bratslaw) וניימירוב. רובם היו יוצאי רומניה שהועברו אל גדתו המזרחית של הבוג באוגוסט אותה שנה. יתר יושבי המחנה היו יהודים אוקראיניים. עבודתם ההלה השכם בבוקר, עם עלות השחר, ונמשכה עד שעה מאוחרת בלילה. בשעות העבודה היתה מופקדת עליהם שמירת זקיפים ליטאיים ומפקחים מטעם ארגון "טוט" ,Todt . הללו היכום תכופות, ולא אחת נהרגו מהם ללא עוול בכפם בידי הניג או עוזריו. היהודים שוכנו בבניין בית ספר לשעבר שהוקף גדר תיל. ללא מתקנים כלשהם שכבו על הרצפה, גברים ונשים בצוותא. האוכל, שניתן לעובדי הכפייה, היה מורכב ממרק אפונה למספוא וממאה גראם לחם ליום. לפעמים, כשמת סוס ממחלה, קיבלו מבשרו. בראשית פברואר 1943, משהושלם הכביש בסביבה, הועברו היהודים ל-צ'וקוב Ciukow במרחק של כ 4 ק"מ מברזובקה. שם הושמדו ב 5 בפברואר ב"אקציה" גדולה יחד עם מספר גדול של יהודים שנאספו מכל המחנות שעליהם פקד הניג. (ע' ניימירוב). מבין היהודים, שהובאו ממחנה בראצלאב, שרדו שלוש נפשות בלבד, בני משפחה אחת, שהוזהרו מראש חודש לפני הטבח על ידי איכרה אוקראינית שעזרה להן להימלט.