בַּאלַאנוֹבְקָה
ברומנית: Balanovca ברוסית: Balanovka , כפר במחוז באלטה (Balta) נפת אובודובקה (Obodovca) סמוך לעיירה ברשאד (Bersad). היום: Balanivka, Bershads'kyi district, Vinnyts'ka oblast, Ukraine 48.407326,29.392445

בחורף 1941/42 הובאו לבאלאנובקה 800 מיהודי באסאראביה וכמה מאות מצ'רנאוץ (Cernauti) לאחר שנדדו חודשים מספר.
הם אוחסנו ברפת חסרת גג והופקרו לגשם ולשלג. חולים, מכוסי כינים, ערומים למחצה ומזי רעב, גוועו רבים מהם עוד לפני בוא הקיץ. הגוויות הושלכו זו על גבי זו לקבר אחים שנחפר בקרבת הרפת. בחודשים הראשונים שלטו במחנה הז'אנדארמים הרומנים. אחר כך הועבר הפיקוד לידי הגרמנים. אלה ואלה נהגו ביהודים באכזריות.
בסוף קיץ 1942 הועברו לגטו ברשאד חלק מן הניצולים. הסטאטיסטיקה של ועדת העזרה בבוקארשט מנתה במארס 1943 בבאלאנובקה 410 מגורשים. לפי נתונים סטאטיסטיים של מיפקדת הז'אנדרמים עדיין נמצאו בבאלאנובקה בספטמבר 1943 316 מגורשים, מהם 270 באסאראבאים ו 46 בוקובינאים.

ארכיון מ. קארפ III 440,

קישורים
Yad Vashem 38 Jews from Balabanovka were shot to death by Germans