בֶּרֶזוֹבְקָה (על הבוג)
ברזובקה (Berezowka) כפר באזור ויניצה (Vinitza) כ 5 ק"מ מניימירוב (Niemirov) וכ 10 ק"מ מצפון-מזרח לנהר בוג. מחנה גרמני לעובדי כפייה בסלילת הכביש "דזרכגאנג- שטראמה 4" (4 ,Durchgangstrasse).
בסוף הודש יולי 1943 הועבר חלק מן היהודים, שנמנו עם "פלוגת עבודה 120 – באלטה", מ-בירזולה ,Birzula)  לבריטאווקה כדי לכרות עצים ביער הסמוך.
אנשי היחידה שוכנו במחסני הקולחוז הנטוש בקרבת היער. הם הועסקו בעבודה קשה מאוד. הוטל עליהם למלא אחר מכסת עבודה יומית של כריתת 10-7 עצים לשני אנשים.
לשם קיום הנדרש מהם היו נאלצים לעבוד מעלות השחר עד לשעות המאוחרות בערב. עקב תנאי העבודה החמורים נספו שני צעירים ממחוז באקאי .(Baciu)
פרט לאנשי הפלוגה היו בבריטאווקה גם יהודים מגורשים- כנראה מהרגאט.
באחד הלילות, בשובם מן העבודה לכפר, נתקלו אנשי הפלוגה ביהודיות שבעליהן נשלחו למחנות הגרמניים, ואילו הן נותרו עם ילדיהן בחוסר כול. רק אחד מאנשי הכפר האוקראיניים היה מביא להם מעט אוכל מדי פעם בפעם. מאז היו אנשי הפלוגה מביאים למגורשים חלק ממנות המזון שלהם יום יום.
בראשית חודש ספטמבר 1943 הועברה יחידת הפלוגה למקומות אחרים : דאבנה, צ'יצ'לניק ,(Cicelnic) וקודימה .(Codima)
על גורלם של המגורשים הנותרים בבריטאווקה לא נודע דבר.