בּוֹנְדוּרוֹבְקָה
בסתיו ובחורף 1941 נשלחו לבונדורובקה כ 300- יהודים מגורשים, רובם יוצאי בוקובינה.
במקום הוקם גיטו. אין בידינו פרטים על חיי  היהודים בגיטו זה. לא נודע עליו אלא שיושבי הגיטו היו נתונים לתנאים קשים, ובעיקבותיהם ירד מספרם בהרבה.
באפריל-מאי 1943 נשלחו  יהודים  רבים ממחוז באלטה, וביניהם מבונדורובקה, לעבודה  במחנות  הגרמנים  שעל נהר בוג ובנסטרווארקה ,(Nestcrvarca) מחוז טולצ'ין.
בדצמבר 1943 הוחזרו אמנם עובדי הכפייה לבונדורובקה אך מספר החוזרים נפל בהרבה ממספר היוצאים. מכאן מסתברים ההפרשים בנתונים הסטאטיסטיים באותה שנה.
לפי הסטאטיסטיקה של ועדת העזרה בבוקארשט היו במארס 1943 בבונדורובקה 250 יהודים.
הסטאטיסטיקה של הז'אנדארמריה בטראנסניסטריה מנתה בספטמבר 1943 בבונדורובקה 116 מגורשים.
בסתיו 1943 חנתה בבונדורובקה יחידה של "פלוגת עבודה 120 – באלטה" שמושבה היה בבירזולה ,(Birzula) אנשי הפלוגה היו יהודים מרגאט ומטראנסילוואניה שגויסו לעבודת כפייה. היחידה, שנשלחה לבונדורובקה, ביצעה עבודות ביער.
אנשי היחידה לא הוכנסו לגיטו שבכפר, אלא שוכנו באורוות  הקולחוז.
כעבור זמן מה נשלחו אנשי היחידה ל-קודימה ,Codima) וכך ניצלו מפעולת עונשין שנערכה בכפר עקב התקפת פארטיזאנים באזור.