דִימִידוֹבְקָה
דימידובקה (ברומנית : ,Dimidovca  כפר במחוז באלטה ,(Balta) כ7-ק"מ מצפון-מזרח ל-אובודובקה .(Obodovca) בדימידובקה הפכו השלטונות הרומניים את הקולחוז המקומי לחווה ממשלתית. בדצמבר 1942 נשלח חלק מן המגורשים מ-קאריירה-דה-פיאטרה לעבודות חקלאות בדימידובקה. עובדי הכפייה שוכנו בבניין בית הספר לשעבר, שבו הצטופפו עשרות אנשים בחדר קטן אחד. בו לנו על ספסליהם הקצרים והצרים של התלמידים ועד מהרה התנפחו רגליהם ממצב שכיבה זה. עקב התנאים הקשים, שבהם היו נתונים, נמלטו אחדים מן המגורשים כעבור שבוע ימים לגיטו אובודובקה. אולם שם נתגלו, והוחזרו לדימידובקה, מקום שם הוחזקו המגורשים עד מארס 1944, עת כיבוש הכפר בידי הצבא הסובייטי. כעבור כמה ימים גויסו חלק מן המגורשים לצבא האדום, ולאחר תקופת אימונים קצרה, נשלחו האנשים לחזית. אלה שלא נפלו בקרבות הראשונים, נשלחו לאחר מכן ליחידת עבודה צבאית, והגיעו עד ל-בריאנסק (Briansk) ל-ארכאנגלסק (Archangelsk) ולמקומות אחרים. בשנת 1945/46 חזרו שרידי היהודים המגורשים לרומניה. קישורים The Town of Demidovka בתמונה: בני משפחת פלדמן מדמידובקה