ויגודה

ויגודה ,(Vigoda) כפר במחוז אודסה ,(Odessa) במרחק 15 ק"מ מעיר-המחוז.

תאריך הכיבוש בידי הצבא הגרמני-רומני: 15 באוגוסט 1941.
ויגודה היה בימי השלטון הסובייטי קולחוז, שנהפך בידי השלטונות הרומניים לחווה ממשלתית. לא ידוע דבר על הימצאה של אוכלוסייה יהודית במקום לפני מלחמת העולם השנייה. בתקופת השואה נשלחה לויגודה פלוגת עובדי כפייה מיהודי בוקארשט שהגיעה למקום ב5- באוקטובר 1942. עמה נמנו 312 אסירים, שנדונו לגירוש- יחד עם בני מ2שפחותיהם- על ידי גנראל ק. צ'פליאנו Ccpleanu המפקח הכללי על פלוגות העבודה היהודיות, כעונש על העדר ממקום העבודה, איחור בדקות מספר ו"עבירות" של מה-בכך מסוג דומה.
עם הגיעם לויגודה אוכסנו אנשי הפלוגה בבית הרב שהוקף גדר תיל. כמזון סופקה להם מנה יומית של 100 גר' לחם מגרעיני צמחי בר ומרק סלק. עקב תזונה זו פשטו ביניהם מחלת כיב הקיבה ודיזנטריה. אנשי הפלוגה הועסקו בקילוף גרעיני חמניות בחווה שבמקום. תנאי העבודה היו חמורים ; על האסירים הוטל להתייצב לעבודה השכם בבוקר, ועבודתם ארכה כ16-12- שעות, עד לשעה מאוחרת בלילה. מנהל החווה נהג להלקות את עובדי הכפייה כראות עיניו.
לשם טיפול בעניינים ארגוניים פנימיים מינה מפקד הז'אנדארמיה ועד יהודי מבין האסירים. יחסם של אנשי הוועד אל חבריהם היה גרוע מאד. הפלוגה הוחזקה בויגודה במשך שישה שבועות. באותו פרק זמן נספו כמה מאנשיה מחמת הרעב והקור. כ26- בנובמבר 1942 הועברו הנותרים לאלכסנדרובקה ,Alexandrovca חוות נציב טראנסניסטריה, אלכםיאנו ,(AIexianu) כדי לעבד את הכרם שבמקום.