וְלַאדִיסְלַאוְוקָה
ולאדיסלאווקה ,(VIadislavca) כפר במחוז ברזובקה ,(Berezovca) סמוך לעיר-המחוז. במקום הוקם מחנה עבודה, ואליו הובאו יהודים אוקראיניים מאודסה ,(Odessa) מיאמפול (Iampol) וכן מספר יהורים מפולין.
באביב 1943 נלקחו ממוסטובוי (Mostovoi) לולאדיסלאווקה 50 יהודים מגורשים, רובם יוצאי רגאט. היהודים עבדו בשני גני ירקות של יחידה צבאית רומנית. הם שוכנו בכפר בבתי האיכרים. לעבודה יצאו בליווי זקיפים ששמרו עליהם.
מפקד המחנה היה קצין במילואים, עורך דין מבוקארשט. יחסו אל היהודים היה יחס הוגן. אולם פקודיו עינו את העובדים היהודיים. 50 המגורשים, שהובאו ממוסטובוי, נשארו בולאדיסלאווקה עד לסתיו 1943, אותה עת חזרו יוצאי רגאט לגיטו שממנו באו, ואילו יתרם נשארו במקום.
לפי הסטאטיסטיקה של הז'אנדארמריה בטראנסניסטריה נמצאו בספטמבר 1943 בולאדיסלאווקה 19 יהודים מגורשים, מהם 14 מבוקובינה ו5- מבאסאראביה.