וֶסֶלֵינוֹבוֹ
לוסלינובו היו מביאות יחידות ה-ס.ס. של ה-"פומי" ,Vomi קבוצות של יהודים, כדי להשמידם. לפני צאתם לכפר אמרו הגרמנים ליהודים הנאספים, כי עליהם לבצע עבודות בסביבה. אולם לאמיתו של דבר הביאום לשיפוע תלול בסביבת הכפר, שעליו הניחו קרש כמעין גשר. שם ניתנה ליהודים פקודה להתפשט ולעבור על ה"גשר". משהגיעו למחציתו, נורו ונפלו לתוך הגיא. ממעשה הטבח ניצלו מתי מספר שהצליחו לטפס לאחר פציעתם ולהגיע לכפרים הסמוכים.
לפי הסטאטיסטיקה של ועדת העזרה בבוקארשט ממארס 1943, היו בוסלינובו 4 יהודים.
הסטאטיסטיקה של הז'אנדארמריה בטראנסניסטריה מנתה בספטמבר 1943 בוסלינובו 3 יהודים מגורשים, מהם 2 מבאסאראביה ו-1 מבוקובינה.