זאטישיה
זאטיסצ'יה ברומנית Zatiscea עיירה במחוז מוגילב נפת ז'מרינקה סמוך לסטאניסלאווצ'יק.
בקיץ 1942 הועברו לזאטיסצ'יה כמעט כל יהודי סטאניסלאווצ'יק המקומיים ויחד אתם כ200- מגורשים מבוקובינה ומבאסאראביה שהובאו קודם לכן לאותו כפר.
הבאים אוכסנו בשלוש רפתות ששימשו לפני כן את הקולחוז במקום. הרפתות הוקפו גדר תיל והוכרזו כמחנה. איכרי המקום היו באים למחנה ומציעים מעבר לגדר מצרכי מזון תמורת כסף או חפציהם של המגורשים. אולם מועטים בלבד השיגה ידם להציע תמורה כלשהי.
מחמת חוסר תנאים היגייניים פרצה מגפת טיפוס הבהרות וקצרה ביהודים. הרופא היחיד, שנמצא בין המגורשים, היה חסר אונים בהעדר תרופות ומתקנים רפואיים.
עקב התנאים הקשים במחנה ניסו מספר עצורים להימלט, אולם כמעט כולם נתפסו בידי הז'אנדארמים והוכו עד מוות. ראש המחנה היה יהודי אוקראיני שניסה במיטב יכולתו להקל על המגורשים, אך בתנאים, ששררו במקום, עלו מאמציו בתוהו.
הכפר היה סמוך לאזור הגרמני, ולעתים קרובות פקדוהו חיילים גרמניים והוציאו ממנו יהודים, כביכול לעבודות שונות, אך איש מהם לא חזר.
בסתיו 1942 הגיע לזאטיסצ'יה ולונל רומני והוציא מן המחנה בעלי מלאכה ובעלי מקצוע אחרים שניצלו בצורה זו. כמו כן השתחררו מן המחנה מספר מגורשים שנתנו שוחד. כל אלה הוחזרו ל-סטאניסלאווצ'יק.
לפי הסטאטיסטיקה של ועדת העזרה ב-בוקארשט נשארו בזאטיסצ'יה 357 יהודים. ' רשימות הז'אנדארמים בספטמבר 1943 נקבו מספר של 206 מגורשים, מהם 125 מבוקובינה ו81- מבאסאראביה.