זארודניצה

זארודניצה ,Zarudnyce כפר באזור ויניצה כ8- ק"מ מצפון-מזרח לנהר בוג וכ32- ק"מ מצפון-מערב לגייסין מחנה גרמני לעובדי כפייה בכביש "דורכגאנגשטראסה 4"

בסתיו 1942 הובאו ל-ז' כמה מאות יהודים. חלק מהם גורש קודם לכן מרומניה לטראנסניסטריה, ונשלח משם לזארודניצה יתרם היו יהודים אוקראיניים.
בימי החירף הועסקו עובדי הכפייה בהסרת השלג מעל הכבישים ובעונת הקיץ בסלילת הכביש.
מנהל העבודה קיה הגרמני דר ()"(]), איש ה-ס.ס.
היהודים הוצאו לעבודה לפני עלות השחר והלכו דרך של 10-8 ק"מ למקום עבודתם. מצבם היה חמור, לבושם היו סחבות או שמיכות, חגורים בחבל, רגליהם היו עטופות בסמרטוטים או בשקיות מקש. בדרכם השתרכו בכבדות בסופה, על פני השלג שכיסה את הערבה. המפקחים ליוו אותם במזחלות והצליפו בפניהם, כדי שלא יפגרו בהליכתם, שמא יתמהמהו בדרכם לרגע קט, כדי להינפש.
ב3- בפברואר 1943 הועלו שני שלישים מן היהודים על מזחלות והועברו ל-צ'יקוב ,Ciukv)w) ע"ע), מחנה במרחק של כ6- ק"מ.
ב5- בפברואר 1943 נשלחו במקומם ל-ז' עוד מגורשים ממחנה בוגאקוב (Bugakow) שהיה בריחוק של 3-2 ק"מ מן הכפר. .חד עם הנותרים במחנה היו באותה עת 200 יהודים בזארודניצה. כעבור יומיים נרצחו כולם ב"אקציה" גדולה.
לפני כן הצליחו מתי מספר לעבור בלילה על גדר התיל ולברוח. הם הסתתרו אצל איכרים שעזרו להם לחצות את הבוג ולהגיע לאזור הרומני. אלה היו השרידים היחידים מכל יושבי המחנה.