טאראסיווקה
בטאראסיווקה  הקימו הגרמנים מחנה עבודה, ובשנת 1942 הופנו אליו .שיירות מגורשים שנועדו תחילה לעבודת כפייה ולאחר מכן – להשמדה.
בקבוצה הראשונה, שהגיעה באביב 1942, הובאו לטאראסיווקה כמה מאות יהודים אוקראיניים מן המקומות שבסביבה. באוגוסט אותה שנה הגיעו למחנה עוד יהודים מגורשים. יוצאי פולין ורומניה, שרוכזו קודם לכן בגיטאות שונים בטראנסניסטריה. בין המגורשים היה גם זוג מיוצאי גרמניה. המשטר במחנה טאראסיווקה היה דומה לזה ששרר במיכיילובקה
המגורשים הועסקו בסלילת הכביש  "דורכגאנגשטראסה 4" (Dllrchgangstrasse) שבוצעה בידי הברת הבניין הגרמנית "אוגוסט דורמאן"  במסגרת ארגון "טוט" . המחנה היה כפוף כמיפקדת ה ס.ס. בגייסין. המגורשים שוכנו בשני הדרים בבניין שהוקף גדר תיל. בחדרים הותקנו תאים לאורך הקירות, ובכל תא נאלצו להצטופף ארבעה אנשים.
במארס 1943 פונו היהודים מטאראסיווקה ונשלחו למהנות אחרים. מהם הועברו 200 יהודים אוקראיניים למחנה מיכיילובקה  הסמוך, כולם לבושי סחבות ומזי רעב.
בקיין 1943 הועסקו במחסן לחומרי בניין של חברת "דורמאן" ובעבודות מדידה קבוצות קטנות של יהודים ממיכיילובקה שהיו חוזרים למחנה זה אחרי עבודתם בשעות הערב.
באמצע חודש אוגוסט אותה שנה העבירה מיפקדת ה-ס.ס בגייסין לטאראסיווקה את כל היהודים ממחנה מיכיילובקה, לאחר שהפארטיזאנים ערכו עליו התקפה והרגו את מפקדו. המיקום הגיאוגראפי של מחנה טאראסיווקה שהוקם בשטח פתוח, באין יערות מסביבו, נראה בעיני הגרמנים כנוח יותר להגנה מפני התקפות הפארטיזאנים. ההעברה נערכה בפיקודו של המפקד ההדש, שמיס ,(Schmidt) איש אכזר מאוד. בנאמנות מילא אחרי פקודותיו התכופות של אוברשארפירר (OberscharfUrer) של ה-ס.ס., ברנהארד מאס (Maas ) להוציא להורג יחידים במספר ניכר.
בסוף אוגוסט 1943 שלח הממונה על מחוז טולצ'ין , לפי דרישתה של מיפקדת ה-ס.ס. בגייסין, עוד 200 יהודים מן הגיטאות במחוז זה לטאראסיווקה. בקבוצה זו היו גברים ונשים יוצאי רומניה. בדרכם עלה בידם להציל 52 מידיהם ברגע האחרון, לפני שחצו את הבוג. במשימה זו עזר להם קצין רומני מן הז'אנדארמריה ואחד מפקודיו.
הילדים הגיעו לגיטו טולצ'ין,  בעוד שהוריהם נמסרו לידי הגרמנים בגדתו המערבית של הבוג והובאו למחנה טאראסיווקה.
בראש היהודים. שהועברו ממיכיילובקה לטאראסיווקה, עמד נתן סגאל (Segal) שנעזר בסגנו מהנדס היינץ רוזנגארטן (Heinz Rosengarten) במאמציו לעשות למען שיפור המצב הנואש של היהודים בטאראסיווקה הצליח לשכנע את מנהל העבודה של חברת "דורמאן", יוזף אלזסר (Elsasser) לצאת לצ'רנאוץ . מקום מוצאם של רבים מיושבי המחנה, ולהביא משם עזרה מקרב המשפחות שנשארו בעיר זו. מצויד במכתבים מידי יוצאי צ'רנאוץ טאראסיווקה יצא אלזסר בלווייתם של סגאל, ושל רוזנגארטן. האחרון עוכב ליד נהר בוג, ולאחר מכן לא הרשו השלטונות הרומניים לסגאל לעבור את הדנייסטר ועיכבוהו במוגילב אלסזר המשיך בדרכו והגיע לצ'רנאוץ. בעוד שסגאל נפגש במוגילב  עם ראש הגיטו, מהנדס ש. יגנדורף (JUgendorf) ומסר לו דין וחשבון על המצב ששרר בשני המחנות הגרמניים שבהם היה: מיכיילובקה וטאראסיווקה. מדין וחשבון זה מסתבר, כי באוקטובר 1943 היו במחנה טאראסיווקה 348 יהודים, מהם 178 מרומניה ו170 מאוקראינה.
מטרת מאמציו של סגאל במוגילב היתה לשגר באמצעות ראשי הגיטו בעיר זו סקירה מפורטת על המצב במחנות הגרמניים מעבר לבוג למנהיגים היהודיים בבוקארשט ולהניעם להשתדל אצל השלטונות הרומניים למען הצלת היהודים מידי הגרמנים, כל עוד הדבר ניתן להיעשות.
בינתיים עלה בידו של אלזסר, בעיקר באמצעות הוריו של מהנדס רוזנגארטן, לגייס עזרה בצ'רנאוץ, הן מצד בני המשפחה של המגורשים והן באמצעות הקהילה היהודית. על אף צמצום אמצעיהם אספו בגדים, מצרכי מזון ותרופות שהועברו בשתי משאיות מלאות לטאראסיווקה בידי אלזסר. יהודי צ'רנאוץ אף לא חסכו במתנות לקצין עצמו ולחבריו בטאראסיווקה. בדרך חזרה נפגש אלזסר שוב עם סגאל במוגילב. ושניהם חזרו לטאראסיווקה. לפני צאתם הציע הממונה על המחוז טולצ'ין, קולונל נאסטוראש לסגאל להצילו. אולם ראש יהודי טאראסיווקה סירב והעדיף לחזור לאשתו ולשתי בנותיו שנותרו בטאראסיווקה.
בחודשים אוקטובר-דצמבר 1943, אחר חיסולם של המחנות האחרים, נשלחו לטאראסיווקה עוד כ 150 יהודים שנותרו במחנות בעת חיסולם.
ב 10 בדצמבר 1943, בשעות הלילה, נערכה בטאראסיווקה "אקציה", והמחנה חוסל. באותו לילה הוצאו להורג בירייה 435 היהודים ששרדו אז במחנה. בין הראשונים שנרצחו היו נתן סגאל ובני משפחתו, מהנדס רוזנגארטן ואשתו וכן רופא המחנה, ד"ר לוקר (locker).