לוצ'ינצ'יק

לוצ'ינצ'יק ,(Lucincic) כפר במחוז מוגילב ,(Moghilev) נפת קופייגורוד .(Copaigorod) כ2- ק"מ מדרום ל-לוצ'ינץ .(Lucinet)

במקום הוקם גיטו.
בסתיו 1941 נשלחו ללוצ'ינצ'יק כ200- יהודים מגורשים מבוקובינה, בכפר שוכנו בבית ספר לשעבר כמאה נפשות באולם אחד. המגורשים סבלו מרעב ומקור. משפרצה מגפת טיפוס הבהרות, הועבר חלק מן היהודים ל-לוצ'ינץ.
לפי הסטאטיסטיקה של ועדת העזרה בבוקארשט ממארס 1943 נמצאו בלוצ'ינצ'יק 6 יהודים. הסטאטיסטיקה של הז'אנדארמריה בטראנסניסטריה מנתה בספטמבר 1943 ב-ל' 95 מגורשים מבוקובינה.