מַארִינוֹבקָה
מארינובקה ,(Marinovca) נפר במחוז גולטה (Golta) נפת דומאנובקה 12-10 ק"מ מעיר-הנפה.

בסוף שנת 1942 יסדו השלטונות הרומניים במארינובקה ששימש קודם לכן קולחוז סובייטי, חווה ממלכתית. לצורכי עיבוד החווה הביאו הרומנים למקום כ150-יהודים, מהם היו 80% מאוקראינה ו20%- מגורשים מרומניה, בעיקר מבאסאראביה. היהודים הועסקו בכל עבודות החווה. תנאי מגוריהם היו גרועים ביותר, ומזונם היה מועט ולקוי מאוד. במחנה שררו מחלות שונות, ובייחוד טיפוס הבהרות ומחלות עור. כל עזרה רפואית לא ניתנה לחולים. רק האנושים שבהם אושפזו בבית החולים שיסד הוועד היהודי המקומי בגיטו דומאנובקה (ע"ע). לעתים רחוקות בלבד הגיעו ליהודי מארינובקה לשלוחים מוועדת העזרה ב-בוקארשט. במשלוח הסיוע הלו עיכובים, כי לא שוגר מבוקארשט במישרין, אלא באמצעות הוועד היהודי בגולטה (ע"ע), שבו פעלו מספר נציגים בלתי-מתאימים. בפברואר 1944 קבעו שליחי ועדת העזרה בבוקארשט, כי במארינובקה היו מצויים באותו זמן 120 יהודים. ב14- במארס 1944, כאשר התקרב הצבא הסובייטי, הורשו יהודי רומניה לצאת את המקום, ודרך טיראספול ,ע"ע) חזרו לבאסאראביה.