סמינקה

סמינקה (Seminca) כפר במחוז טולצ'ין (Tulcin), סמוך לבראצלאב (Bratslaw) ע"נ בוג.

תאריך הכיבוש בידי הצבא הגרמני-רומני: 23 ביולי 1941.

לאחר כיבוש האזור הקימו הגרמנים בסמינקה מחנה עבודה ליהודים. מספר יושביו השתנה מדי פעם בפעם. קבוצות מגורשים הובאו למקום והוצאו ממנו כעבור זמן מה, ובמקומן הגיעו קבוצות אחרות. בתחילה רוכזו במחנה סמינקה כ500- יהודים, רובם יוצאי בוקובינה. בין הקבוצות המתחלפות היתה גם קבוצה בת 100 יהודים מצ'רנאוץ שהובאה לסמינקה במארס 1943 לאחר שהוחזקה קודם לכן בקאריירה דה פיאטרה ביולי של אותה שנה הועברה הקבוצה מסמינקה לקאפוסטיאן .(Capustiani) השמירה על המחנה, שהוקם ברפת הרוסה למחצה, הופקדה בידי אנשי מיליציה אוקראינית. כסדרי המגורים כן היו יתר תנאי החיים קשים ביותר. האנשים סבלו מקור, מלחות, מרעב וממחלות, עובדי הכפייה הועסקו בידי ארגון "טוט" (To~t) שסלל כבישים והקים גשרים באותו אזור.

בשעה 5 בבוקר השכימו לקום, והוצאו לעבודה בליווי חיילים גרמניים. במידת האפשר השתרכו אף החולים לעבודה, כי היהודים שלא היו כשרים לעבודה, הומתו ביריות. אך גם באמתלות שונות הוציאו הגרמנים מדי פעם בפעם יהודים להורג.

ב4-[ במארס 1944 כבש הצבא האדום את המחנה. על מספר הנותרים ועל גורלם לא נודע דבר.