פנקיווקה

פנקיווקה (ברומנית: Penchivca ברוסית: Пенъковка ).

כפר בטרנסניסטריה (Transnistria), נפת שארגורוד (Sargorod), מחוז מוגליב (Moghilev), סמוך לתחנת מסילת הברזל של ירושינקה (Ierosinca) בסתיו 1941 הופנתה קבוצה בת 150 יהודים מגורשים מ- מוגילב לעבר מוראפה (Murafa), אך אותה עיירה כבר המתה ממגורשים, ועל כן המשיכו בדרכם והגיעו לפנקיווקה.בכפר נותרו רק יהודים ספורים, עניים ביותר – לאחר שחלקם נמלטו עם הצבאות הרוסים, וחלקם נהרגו בטבח בימי במלחמה הראשונים.

כשבועיים אחר בוא המגורשים, נכנסו לכפר חיילים גרמניים. הם בחרו ב- 40 מהם והעבידום בסלילת מסילת רכבת סמוך ל ירושינקה (Ierosinca). ב- 12 בפברואר 1942, משנסתיימה העבודה במסילה, הגיעה לכפר פלוגת ה- ס.ס, וירתה בכולם. תשעה נערים, אשר הכדורים לא פגעו בהם, אולצו להרים מגלשות מלאות שלג, שאותו אספו קודם לכן, ואחרי כן הוצאו גם הם להורג. רק צעיר אחד ניצל, לאחר שנפצע בפניו, והתחזה כמת. לאחר ה"אקציה" הזאת נמלטו אחדים ממגורשי הכפר – נשים, זקנים וטף – שנותרו ללא ראשי המשפחה, למקומות אחרים שבסביבה. לפי הסטטיסטיקה של ועדת העזרה בבוקרשט, ב- 1943 מתו כ- 7 אנשים תוך 7 חודשים ונותרו כ- 29 יהודים בלבד בפנקיווקה. בספטמבר אותה שנה, מונה הסטטיסטיקה של הז'נדרמריה בטראנסניסטריה במקום 29 יהודים בלבד.

האזור נכבש בידי הצבא האדום הרוסי במארס 1944.

Penchivca, Russian: Пенъковка.A Village in Sargorod region, Moghilev province, nears the Ierosinca railways station.

During the autumn season of 1941, a group of 150 Jews were expelled from Mogilev. They were trannsffered towards Murafa, but since that town was already crowded with many other expelled Jews, the group from Mogilev continued on their way, and finally they reached to Penchivca.

Only few people left Penchivca. They were very poor Jews, who remained in this place after a group of residents have fled with the Russian army and other part of Jews were murdered during the first days of the Second World War.

About two weeks after the 150 expelled Jews arrived Penchivca, German troops arrived the village. They selected 40 Jews, men, took them to work on railways paving.

On February 12 1942, when the work in the railway was finished, the Jews of Ierosinca were massacred by SS troops, which arrived Penchivca. They shot most of the Jews. Nine youths, which the bullets did not hurt, were constrained to raise slides fullness of snow. At last, they were murdered. Only one young boy was exploited, wounded in his face. He posed as dead.

After the SS troops action, some of women, old people and children that remained without their paterfamilias, escaped to the other places in the environment.

According to the statistic of the Jewish committee in Bucharest, 7 people was died within 7 months and only 29 Jews remained in Penchivca.

The area was occupied by the Russians Red at March 1944.

חקרה והקלידה: דויטשר ס. אולפנת צביה הרצליה