צ'וקוב

מחנה עבודה גרמני לסלילת הכביש "דורכגאנגשטראקה 4". באוגוסט 1942 הובאו לצ'וקוב כמה מאות מגורשים יהודיים מטראסניסטריה שמוצאם היה מרומנה – בעיקר מבוקובינה.

בצ'וקוב היה אחד המחנות שהיו כפופים להניג. מפקד המשטרה הגרמנית באזור. (ע' ניימירוב). כמפקד המחבה עצמו שימש איש "פומי" ,Vomi) קרושקא (krosca). הוא היה יד ימינו של הניג ועוזרו בכל פעולותיו גם במהנות הסמוכים. צ'וקוב עמד תחת פיקוחו של האופט-שטורמפירר של ה-ס.ס. האמר שנהג להיווכח בכל "אקציה". כן שירת בצ'וקוב הולצמאן איש המשטרה.

כל אלה השתתפו ב"אקציות" שנערכו על ידי הניג כמעט בבת אחת בכך המחנות שהיו כפופים לו. ה"אקציה" הראשונה בצ'וקוב התקיימה בספטמבר 1942 ובה נהרגו ילדים, זקנים, נשים הרות ובלחי-כשרים לעבודה. הנדונים הועלו על משאיות והובאו למרחק מה מן המחנה, ושם נורו על פי בורות שהוכנו מראש. התינוקות הושלכו לבור בעודם בחיים.

אותה עת עשו ההורים מאמצים רבים, כדי להציל את ילדיהם. כך למשל החביא אחד המגורשים, שהיה קודם לכן עורך-דין בידינץ שבבאסאראביה, את בתו, בת ה 6 בשקו שבו החזיק את כלי עבודתו. במשך שלושה שבועות לקח אותה בצורה זו לעבודה יום יום, והיא נשארה שקטה בשק מבוקר עד ערב. אולם באחד הימים, כשעבר לידו קרושקא בחפשו אחרי חפצים לשדוד, בעט בשק, והילדה הנבהלת השמיעה קול צעקה. הפעם הסתפק קרושקא בכך שהלקה את הילדה ואת אביה ונטל מהם כל מה שהיה להם. בראשית פברואר 1943 נערכה בצ'וקוב "אקציה" שנייה. לשם כך הובאו למקום יהודים מכל המחנות שבפיקודו של הגיג : ניימירוב .(Niemirov) ברזובקה .(Berezowka) בוגאקוב ,(Bugakow) זארודניצה (Zarudnyce) ועוד, כדי להשמידם יחד עם יהודים שמבר היו ב-צ'. לאחר שהוחזקו יומיים ללא אוכל ובלי מים, הועברו ליער סמוך והושמדו בו. ב"אקציה" זו נרצחו גם כל הילדים מכל המחנות שניצלו מן ה"אקציה" הראשונה בספטמבר.

באחד המחנות נאספו שרידי מחנה צ'וקוב יחד עם יהודי מחנות אחרים, וכולם נספו עד סוף 1943.