קזצ'יובקה

כפר במחוז מוגילב (Moghilev), ע"נ רוב (Row), מול העיירה בריילוב (Brailov) שמעבר לנהר, 8 ק"מ מז'מרינקה (Smerinca).

בתקופת השלטון הסובייטי היה קאזאצ'יובקה סובחוז שנהפך בימי הכיבוש הרומני לחווה ממשלתית.

בסוף שנת 1942 ובראשית 1943 הובאו לחווה כ-300 יהודים מגורשים מן הגיטאות השונים במחוז מוגילב.

מנהל החווה, רומני מבוקארשט, התאכזר ליהודים. לפני עלות השחר היה מעיר אותם ומעבידם בכל ענפי החווה עד לשעות הלילה המאוחרות. האוכל היה דל וירוד מאוד. אימת ההשמדה הייתה קרובה להם. בפברואר 1943 ראו המגורשים בקאזאצ'יובקה במו עיניהם את הטבח שערכו הגרמנים מעבר לנהר רוב, בבריילוב (ע"ע) הסמוכה, ששם השמידו את כל היהודים המקומיים. הפחד והסבל במקום הניעו רבים מבין המגורשים להימלט מקאזאצ'יובקה לז'מרינקה ולמקומות אחרים.

לפי נתוני הז'אנדארמריה נרשמו ב-1 בספטמבר 1943 בקאזאצ'יובקה 24 מגורשים, מהם 23 מבוקובינה ו 1 מבאסאראביה. מלבדם נמצאו באותו פרק זמן גם מספר מגורשים ממחוז דורוהוי (Dorohoi).

בגוגל מפות לא מדויק
Lelyaky
Vinnyts'ka oblast, Ukraine ‎ 36 m SE

חקרה: אלמוג א. אולפנת צביה הרצליה