קיאנובקה
קיאנובקה (Chianovca) כבר במחוז מוגילב (Moghi-lev)נפת באלקי (Balki), המקום נכבש בידי הצבא הגרמני רומני ביולי 1941, ב7 באוקטובר 1941 הובאה לקיאנובקה קבוצה בת 350 יהודים יוצאי אדינץ (Edinet) שבבאסאראביה. כשהגיעו המגורשים למקום נמצאה בכפר משפחה יהודית מקומית.לא ידוע אם לפני המלחמה היו בכפר יהודים ואם כן, מה עלה בגורלם. השמירה בקיאנובקה היתה בידי המיליציה האוקראינית, ראש המועצה המקומית הסכים לקבל את המגורשים בתנאי שיעסקו בעבודה חקלאית יום יום. הנשים והילדים שוכנו בבית ספר לשעבר , הבניין היה צר בכדי להכיל את כולם. והגברים סידרו להם מקום מתחת לכיפת השמים. לאחר מספר ימים המגורשים עזבו את קיאנובקה על דעת עצמם כיוון שקיוו למצוא תעסוקה בבית החרושת לסוכר בבאר העירה הסמוכה. כשבאו לעירה נוכחו לדעת כי היא נמצאת בתחום השלטון הגרמני ומיד חזרו לקיאנובקה אך ראש המועצה סירב לקבל את כל הקבוצה וחלק מהם נאלצו להצטרף לתושבי גיטו באלקי. האנשים ששוכנו בקיאנובקה שוכנו בחווה הממשלתית בקצה הכפר ועבדו בחווה, תמורת עבודתם קיבלו מזון. הודות ליחסו ההוגן של המחסנאי האוקראיני שסיפק להם יותר מהמנה הקצובה,לא סבלו מרעב. לאחר בדיקת המנות ע"י המפקח החקלאי צומצמו הקצבאות אך המגורשים הורשו להשלים את הקצבה ע"י תוספת מזון שקיבלו תמורת עבודתם אצל איכרים בחווה ועסקו בעוד מקצועות שהוגש בהם מחסור בבעלי מלאכה וכך מצבם היה טוב מזה של אחרים. חוקרות: יעל ומוריה אולפנת צביה הרצליה