קלוקוטניה
כפר במחוז מוגילב Moghilev צפון מזרחה שארגורוד (Sargorod) וצפונה מוראפה (Murafa). בחורף 1941 הובאו מגטו שארגורוד לקולוקוטוניה מגורשים שמוצאם היה מבוקובינה, מבסרביה וממחוז דורוהוי Dorohoi. במקום הוקם מחנה עבודה. השמירה הפנימית עליו הופקדה בידי אחד מיושביו. המגורשים עבדו בסלילת כבישים. מנהל העבודה, שהושם על ארגון קבוצות העבודה ועל שמירת הסדר בשעות העבודה, היה אחד מהמגורשים, אך הנורמות נקבעו בכל יום ע"י האוקראיני שהוצב לשמור על האנשים, והיה מתעלל בהם ומלקה אותם. האיש היה מאלץ עובדים לסיים את הנורמות שהוטלו עליהם, אף בהעסיקו אותם עד לשעה מאוחרת בלילה. המגורשים התגוררו במבנים, ששימשו לפני הבניה כרפתות, ומזונם היה מרק מירקות באושים. מגפת הדיזנטריה הפילה רבים מהם למשכב. משלא יכלו עוד לשאת את נטל העבודה הקשה ואת תנאי החיים הגרועים, ברחו רבים מהם לשארגורוד. הנותרים המשיכו לסבול. למרות תנאי חייהם הקשים שמרו בקפדנות את ראש השנה ואת יום הכיפורים. עם סיום העבודה בתחילת חורף 1943 הוחזרו לשארגורוד. מתוך: ארכיון יד ושם. חוקרת: רוטנברג ס. כתה י 3 אולפנת צביה הרצליה
Klokotonia was a village in the Moghulev district, northeast of Sargorod , and north of Murafa.

In the winter of 1941, deportees from the Sarogod Ghetto whose origins were from Burkovina, Serbia and the Dorohoi district, were brought to Klokotonia. A forced labor camp was established there and the internal security of the camp was left in the hands of one of the residents.

The deportees in this camp paved roads. The foreman responsible for both organizing the forced labor groups and for internal order was one of the deportees, but the ongoing regulations were set by one of the Ukrainians charged with guarding the deportees. This guard abused and whipped the deportees and forced them to complete the work assigned, often late into the night.

The deportees lived in barracks that had formerly been cowsheds, and their only food was soup made from spoiled vegetables. Dysentery broke out and many of the deportees could no longer get out for work. Many of those who could no longer bear the burden of the harsh physical labor and living conditions escaped to Sargorod, and those who were left continued to suffer.

Even under these harsh conditions the deportees continued to observe Rosh Hashana (the Jewish New Year) and Yom Kippur (the Day of Atonement) With the completion of the forced labor in the beginning of the winter of 1943 the deportees were returned to Sargorod. Source: Yad Vashem Archives