יטי יומן אהבה בטרנסניסטריה

יטי (יהודית) ברטפלד-מירון היתה נערה רכה בשנים כאשר מוראות השואה הלמו בה ובמשפחתה. בספר זה מובאים פרקים שתורגמו מתוך יומן נעורים שנכתב על ידה בין השנים 1942-1946.