מותה של שתיקה

ההכחשה הייתה רגשית והתבטאה ברתיעה מלגעת בנושא והדחקתו  ואולי בהתרחקות מאנשים עם גורל דומה.