עוד תצאי מכאן

יומנה של נערה ממגורשי טראנסניסטריה, מתורגם מרומנית.יונה מלארון לבית שרף, נולדה בצ'רנוביץ בירת בוקובינה-רומניה. נכלאה בגיטו ורהובקה.לספר מצורפת מפה צבעונית של מחנות טראנסניסטריה.