קימפולונג

.קימפולונג קהילה יהודית בבוקובינה שהיתה ואיננה עוד. שני כרכים בקופסה מהודרת. ספר זיכרון לקהילה העורך: ש.אבני חברי המערכת: יוסף יולקו קליין, ארני שפטר, יצחק מרדלר, ז'קי פיסטינר