שואת יהודי צפון בוקובינה

אסופה זו הוכנה כדי לזכור ולא לשכוח את אשר עשה לנו העמלק של המאה ועשרים. שואת יהודי בוקובינה ובסרביה, כמעט עלומה, ולפיכך חשוב מאין כמוהו מפעל איסוף עדויות הקורבנות והנצחתם.

קובץ להורדה