קהילות יהדות בוקובינה כפרים באות א'

כפרים שהיו בהם פחות מ 500 תושבים