קהילות יהדות בוקובינה כפרים באות ד'

כפרים שהיו בהם פחות מ 500 תושבים