קהילות יהדות בוקובינה כפרים באות ה' - ו'

כפרים שהיו בהם פחות מ 500 תושבים