קהילות יהדות בוקובינה כפרים באות ל' - מ'

כפרים שהיו בהם פחות מ 500 תושבים