קהילות יהדות בוקובינה כפרים באות נ' -ס' - פ'

כפרים שהיו בהם פחות מ 500 תושבים