קהילות יהדות בוקובינה כפרים באות ר' - ש'

כפרים שהיו בהם פחות מ 500 תושבים