קוצמן Kotzman

משמשת כמרכז מנהלי לישובים מהאזור

העיירה קוצמן היא עיירת נפה, דומה מאד לאותן עיירות שהיו מפוזרות לעשרות במחוז צ'רנוביץ, בפלך בוקובינה ולמאות עיירות כאלה שהיו ממוקמות דרומית, במדינת רומניה וצפונית לה, בגאליציה שבמדינת פולניה. בעיירות אלה גרו שוטפת, תושבים מלאומים שונים, שגרמו מעת לעת לאי שקט ולתסיסות ותבעו לעצמם תביעות לאומניות וזכויות יתר. השלטון, כדי לרצות אוכלוסיות אלו וכדי להוריד את המתח ולהחזיר את השקט למקום, חקק חוקים ותיקן תקנות ותמיד היהודי שילם את המחיר. המלחמות שפרצו מידי פעם בסביבה זו הסתיימו בהזזת גבולות, התוצאה שהשליטה הועברה לשלטון אחר. היהודים היו הראשונים שסבלו תמיד מזעזועים אלה, הם לא ידעו מה צפוי להם למחרת היום והעתיד היה תמיד חידה לפעמים היו ליהודים אותן ההתחייבויות והזכויות כאל שאר התושבים ולפעמים הופלו לרעה על ידי השררה – כלומר השלטון.

אוכלוסיית היהודים שחיה וגרה שם – בעיירות אלה, מנתה כעשרה עד חמישה עשר אחוז מסך אוכלוסיית המקום, זאת בניגוד לערי המחרז בפלך בוקובינה שם מנתה האוכלוסייה היהודית מתוך סה"כ התושבים כשלושים עד חמישים אחוז.

בשנת 1940 גרו וחיו בעיר המחוז צ'רנוביץ מאה אלף תושבים, מהם היו כמעט חמישים אלף מבני עמנו. בעיירה קיצמן מנתה כל האוכלוסייה חמשת אלפים נפש ובעת הגירוש לטרנסניסטריה מנתה האוכלוסייה היהודית כחמש מאות נפש כולל השנים עשרה שנהרגו בתוך העיירה, עשרה על ידי הגרמנים, אחד ע"י הרומנים והאחרון על ידי המקומיים – כלומר, הרוטנים שבלאומיותם הם אוקראינים

בהנחה שעיירת הנפה קיצמן נוסדה והתפתחה באותה תקופה ובמקביל לעיר המחוז צ'רנוביץ ששוכנת על הגדה הדרומית של הנהר פרוט למרגלות הרי הקרפטים אז שויך אזור זה במשך דורות לנסיכות "מולדאביה הרומנית", שלטו בה בתקופות שונות הפולנים וגם התורכים. בשנת 1775 נכבש האזור כולו, על ידי השלטון האוסטרו-הונגרי, הם שלטו במקום עד תום מלחמת העולם הראשונה. בסיומה של המלחמה בשנת 1918 נכנסו לאזור בוקובינה הצפונית הרומנים והחזיקו בה עד סוף חודש יוני 1940, המועד שבו הצבא האדום של ברית המועצות נכנסו אליה ללא ירייה אחת. הרוסים החזיקו בה והספיקו לשהות שם שנה אחת בלבד. בתום השנה, ב- 22 לחודש יוני 1941, עם פלישת גרמניה לברית המועצות, נכבשה העיירה בחזרה על ידי הרומנים, בעזרתם הנדיבה של הגרמנים וחזרה לשליטת הרוסים, לאמור ברית המועצות בסוף שנת 1944. היום האזור כולו של צפון בוקובינה שכולל בתוכו את העיירה קוצמן נמצא תחת השלטון של אוקראינה.

שמות רבים לעיירה: הרוטנים, בלאומיותם אוקראינים, קוראים לעיירה שלנו קיצמן. גם בפינו השתרש שם זה בשינוי קטן, (במקום היוד ניקדנו שווא מתחת לאות "ק") וקראנו לה קצמן- האוסטרו-הונגרים כנוהה קוצמן, הרומנים קבעו לה את השם קוזמען. מאחר והעיירה קיצמן היא עיירת נפה ומעל עשרים וחמישה כפרים כפופים לה, היה השלטון האוסטרי מכנה את עיירת הנפה קיצמן: קוצמנר בעצירג לאחר מכן קוצמנד געמיינדע, צידנוביצעך בעצירג, הרומנים: קומונה קוזמען, זודצול צ'רנאוץ, הרוסים: קיצמנסקי ריון, צ'רנוביצקיה אובליאסט.

קיצמן מאין השם ? מהיכן הוא נלקח ? מה מקורו ? ישנה סברה שהיא נשמעת כמוה, כאגדת עם. ראשית האגדה מתקופת השלטון העותומני. בזמן כיבוש האזור ע"י התורכים, הם בזמנו נענו והסכימו להעניק את השם קיצמן לעיירה, למקום שרובינו נולדנו בה, גדלנו, חונכנו, שיחקנו, שמחנו, בכינו, עמלנו, לחמנו את מלחמת קיומנו וחיינו שם. לא ידענו מצבים אחרים והיינו שם מאושרים.

בצילום: משחק שחמט משמאל לימין: א.בירנבאום, ב.לסטר, ז.בילגריי

מתוך: 'העיירה שבה נולדנו קיצמן'- עריכה: ברגר משה

עוד פרטים על קוצמן