תרומות מתקבלות בתודה בהעברה בנקאית לפי הפרטים הבאים:

בנק לאומי לישראל, סניף 851 (רמת גן, ביאליק)

מס חשבון: 383103/43

זה"ב IL240108510000038310343

נשמח לקבל במקביל דוא"ל המציין את מתן התרומה ועל שם מי הקבלה תינתן