חסידות קוסוב

קאסוב

חסידות קוסוב

חסידות קוסוב היא חסידות אוקראינית (מזרח גליציה) שהתקיימה מהדור השלישי לחסידות. אבי השושלת היה רבי מנחם מנדל הגר, ה"אהבת שלום". מחסידות זו יצאה חסידות ויז'ניץ שהוקמה על ידי רבי מנחם מנדל נכדו של אבי השושלת. כיום מכהן רבי שרגא פייבוש הגר בבורו פארק.

הרה"ק רבי נחמן זיע"א מקאסוב
הרה"ק רבי יעקב שמשון זיע"א מקאסוב
הרה"ק רבי משה זיע"א מקאסוב

מצגת תמונות