החסידות בבוקובינה

בויאן

הרה"ק רבי יצחק זיע"א מבאיאן הרה"ק רבי יצחק מבאיאן זיע"א ה"פחד יצחק" בהרה"ק רבי אברהם יעקב זיע"א אדמו"ר הזקן מסדיגורא, נסתלק ועלה לשמי רום בסערה ביום י"ז

גורה הומורה

גורה הומורה הגה"צ רבי אברהם משה באב"ד זצ"ל אבד"ק גורא-הומורא שבבוקובינאחתנו-חורגו של מרן הס"ק בעל "אהבת ישראל" זי"עי"א באב תש"מ הר"ר משולם יצחק (בהר"י) שכטר

ויז'ניץ

ויז'ניץ עבר והווה בס"ד מייסד: רבי מנחם מענדיל מקאסוב זי"ע בעל "אהבת שלום" (נסתלק י"ז בחשון תקפ"ו). היה בנו של הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד

סערט

סערט ר' יוסף נפתלי שטרן בס"ד מצגת תמונות מפיץ התורה בקדושה ובענווה רבנו ה"אהבת ישראל" זי"ע: "יש כאן אברך ששמו יוסף, וקדוש בקדושת יוסף, תוכל להזכיר עניינך לפניו!"

סטרוזניץ

סטרוזניץ האדמו"ר רבי יצחק יעקב דוד הגר

זאלישטשיק

זאלישטשיק הרה"ק רבי שרגא פייביש מזלישטשיק זיע"אבהרה"ק רבי ברוך מויז'ניצא זיע"א,עלה לשמי רום ביום י"ג טבת שנת תרח"צ מצגת תמונות תורה וצדקה: הרה"ק ר' שרגא

סאדיגורה

סאדיגורה עבדי יעקב מתולדות חייו של הרה"ק בעל "אביר יעקב" מסדיגורא זי"עליומא דהילולא ה' בטבת (תשכ"א) מצגת תמונות בח' לחודש מנחם-אב תרמ"ד הפציע אורו של

ישיבת "תמכין דאורייתא" בסערעט

ישיבת "תמכין דאורייתא" בסערעט קונטרס מכתבי תהלה מצדיקי וגאוני הדורעל ישיבת "תמכין דאורייתא" בסערעט-בוקאווינאשנוסדה ע"י משפחת הסופרים בשנת תרס"ובהסכמתו ובעידודו של כ"ק מרן הסב"ק זי"ע

טשערנוביץ

ר' בנימין אריה וייס נולד ביאנוב שליד לבוב, מילדותו ניכר בכשרונותיו, בתרל"ב נתקבל רב החרדים בטשערנוביץ, עד מהרה עמדו כל החוגים על אישיותו המזהירה. גדול

קסוב

חסידות קוסוב חסידות קוסוב היא חסידות אוקראינית (מזרח גליציה) שהתקיימה מהדור השלישי לחסידות. אבי השושלת היה רבי מנחם מנדל הגר, ה"אהבת שלום". מחסידות זו יצאה

סקולען

סקולען ב"ההרה"ק רבי אליעזר זוסיא מסקולען זצוק"לבעמח"ס "נועם אליעזר". כ"ט במנחם-אב תשמ"ב מצגת תמונות הרה"ק המפורסם, מקרב לבבות אחב"י לאביהם שבשמים, רבי אליעזר זוסיא פורטגאל